Internetowa giełda własności intelektualnej

patenty wzory użytkowe wzory przemysłowe znaki towarowe
sprzedam wzór przemysłowy kupię współpraca

Regulamin korzystania z serwisu

  1. Niniejszy "Regulamin korzystania z serwisu" określa warunki korzystania przez użytkowników z serwisu innowacje.abedo.pl,
  2. Każda osoba która przystępuje do korzystania z serwisu innowacje.abedo.pl tym samym przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego regulaminu,
  3. Serwis internetowy innowacje.abedo.pl gromadzi i nie przetwarza danych osobowych. W tym względzie autor serwisu ma obowiązek stosować się do przepisów Ustawy o Ochronie Danych Osobowych,
  4. Korzystanie z serwisu innowacje.abedo.pl jest bezpłatne,
  5. Autor serwisu (moderator) zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenia w przypadku gdy ogłoszenie:
    • zawiera niepoprawną nazwę własności intelektualnej,
    • zawiera błędny opis lub brak opisu, lub gdy treść nie spełnia wymogów etycznych,
  6. Dodanie ogłoszenia potwierdzane jest przez ogłoszeniodawcę poprzez potwierdzenie adresu mailowego w linku z wiadomości dostarczonej z serwisu innowacje.abedo.pl